The legacy of Ukrainian book design in the graphic arts

YOHANSEN, MYKHAILO

BIRCHAK, VOLODYMYR

KOROLEVA, NATALENA

MATSYNS’KYI, IVAN

IAVORS’KYI K., ROSOVYCH V.

TARNAVS’KYI, YURII

ANTONYCH, BOHDAN-IHOR

BOICHUK, BOHDAN & RUBCHAK, BOHDAN

LIUBOMYRS’KYI, STEPAN

SHANKOVS’KYI, IHOR

DOMONTOVYCH, VOLODYMYR

ZAHREBEL’NYI, PAVLO

ZVYCHAINA, OLENA

STETSIUK, YAKIV

KUPCHYNS’KYI, ROMAN

LIUBOMYRS’KYI, STEPAN

KOSHYTS’, OLEKSANDER

NECHUI-LEVYTS’KYI, IVAN

TKACH, MYKHAILO

IEFIMENKO M., TESEL’KO M.

YANOVS’KYI, YURII

REP’IAKH, STANISLAV

RUDANS’KYI, STEPAN

OS’MACHKA, TODOS’

GZHYTS’KY, VOLODYMYR

TARNOVS’KYI, MYKOLA

KOROTYCH, VITALII

TARNAVS’KYI, OSTAP

GZHYTS’KYI, VOLODYMYR

ANTONENKO-DAVYDOVYCH, BORYS

LUBKIVS’KYI, ROMAN